Konsolidacja

Aplikacja online do sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Konsolidacja finansowa online – szybko, bezpiecznie, skutecznie.

E-Konsolidacja to jedno z najbardziej innowacyjnych narzędzi, umożliwiających sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych online. Program wspiera pracę działów finansowych i księgowych w średnich i dużych spółkach. Nie musisz instalować programu na swoim i innych komputerach. Wystarczy, że zarejestrujesz firmę w systemie online. Po rejestracji i weryfikacji poprawności przekazanych danych, otrzymujesz dostęp do panelu administracyjnego.

E-konsolidacja skutecznie zastępuje klasyczne arkusze kalkulacyjne, które są najczęściej wykorzystywane w pracy działów księgowych i finansowych przy opracowywaniu skonsolidowanych sprawozdań. Dzięki dostępowi do aplikacji online, kilka osób pracujących nad przygotowaniem sprawozdań, może jednocześnie wprowadzać dane do aplikacji. Osoba nadzorująca oraz audytor mogą nadzorować i monitorować cały proces oraz poszczególne etapy prac.

Aplikacja E-Konsolidacja zapewni bezpieczne, poprawne i szybkie przeprowadzenie procesu oraz sporządzenie:

• uzgodnień i eliminacji wzajemnych transakcji i marż,
• poprawnej rejestracji korekt konsolidacyjnych,
• kontroli spójności oraz ciągłości danych,
• wszystkich wymaganych z konsolidacją sprawozdań i not

To co wyróżnia oprogramowanie e-konsolidacja, to działania niezależnie od posiadanego systemu finansów księgowych. Spółka konsolidująca może posiadać wiele spółek córek, które z uwagi na historyczne lub biznesowe uwarunkowania korzystają z różne systemy finansowo księgowych. Dla naszego oprogramowania nie stanowi to bariery – funkcjonuje ono niezależnie od posiadanego systemu

Wszystkie wprowadzane do aplikacji dane podlegają szczególnym zabezpieczeniom. Bezpieczeństwo danych zapewnione zostało poprzez :

 • Przede wszystkim cały system jest dostępny pod osobną, bezpieczna domeną.
 • Wszystkie połączenia wykonywane są z wykorzystaniem certyfikatu SSL.
 • System wymusza bezpieczne hasło, które będzie dodatkowo zmieniane co 60 dni.
 • Dla każdej grupy kapitałowej tworzona jest odrębna baza danych.
 • Możliwość wybrania opcji logowania z użyciem SMS oraz ograniczenia listy uprawnionych komputerów.

E-Konsolidacja dba o wewnętrzne bezpieczeństwo danych, bowiem dane finansowe nie są przesyłane wewnątrz grupy, jako załączniki do wiadomości e-mail poszczególnych pracowników. Tym samym nie ma możliwości, aby informacje zostały przekazane na zewnątrz firmy lub do nieuprawnionych osób.

Główne korzyści z wykorzystania aplikacji to:

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Wszystkie dane finansowe są odpowiednio zabezpieczone w systemie, a dostęp do nich mają tylko osoby uprawnione, które zostały zarejestrowane w aplikacji.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

Proces przygotowania sprawozdania skonsolidowanego jest znacznie krótszy, bowiem wiele etapów jego opracowania jest zautomatyzowanych. Dane są dostępne szybko i w przystępnej formie.

WYŻSZA JAKOŚĆ DANYCH

System wyłapuje błędy, o których użytkownik jest informowany jeszcze przed przygotowaniem ostatecznego sprawozdania. Układ sprawozdania i wskaźniki odpowiada wzorcowym standardom.

BIEŻĄCA KONTROLA

Aplikacja pozwala na bieżąco śledzić dane wprowadzane przez spółki powiązane, bowiem cały proces odbywa się online.

SZYBKOŚĆ WDROŻENIA

Bez konieczności instalowania programów do obsługi oraz dzięki prostej rejestracji i wsparciu użytkownika, każda grupa w ciągu kilku minut od zakupu i rejestracji w aplikacji może rozpocząć proces konsolidacji.

INTUICYJNA OBSŁUGA

Obsługa aplikacji jest przygotowana w taki sposób, aby każdy użytkownik, bez względu na stopień zaawansowania w obsłudze komputera mógł z łatwością wprowadzić dane.

MULTIPLATFORMOWOŚĆ

Dostęp z dowolnego urządzenia posiadającego dostęp do Internetu i przeglądarki internetowej

PROFESJONALNE WSPARCIE

Bezpieczeństwo dla zarządu i udziałowców, współpraca z najlepszymi specjalistami w dziedzinie finansów

Jak przeprowadzić proces konsolidacji przy użyciu

aplikacji E-Konsolidacja?

W panelu administracyjnym generujesz panel dla jednostki dominującej grupy kapitałowej oraz dla wszystkich jednostek powiązanych oraz nadajesz uprawnienia użytkownikom. Masz możliwość wybrania obszaru danych do którego dostęp będzie miał dany użytkownik.

Etapy procesu sporządzania sprawozdania skonsolidowanego w aplikacji e-konsolidacja:

 1. Użytkownicy wprowadzają dane jednostkowe do systemu.
 2. System dostarcza wzorce sprawozdań oraz not wraz z narzędziami ułatwiającymi ich wypełnienie.
 3. System automatycznie analizuje wzajemne transakcje i marże z bieżącego okresu.
 4. W przypadku błędów system automatycznie dostarcza informację zwrotną o nieprawidłowościach do użytkowników.
 5. System generuje mapę wyłączeń konsolidacyjnych.
 6. Efektem jest kompletne skonsolidowane sprawozdanie finansowe dla Zarządu/Rady Nadzorczej i Właścicieli Spółki.

Aplikacja wspiera pracę poszczególnych osób, działów, jak i całych grup w procesie przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego dla danego podmiotu.

Przygotowanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych wymaga specjalistycznej wiedzy, czasu i odpowiednich zasobów ludzkich oraz odpowiedniej koordynacji prac związanych z konsolidacją. Jednak mimo tego, proces konsolidacji zyskuje na znaczeniu, a firmy zwiększają częstotliwość jej sporządzania, bowiem skonsolidowane sprawozdania finansowe umożliwiają ocenę:

 • Kondycji finansowej grupy
 • bieżący nadzór nad realizacją założeń budżetowych
 • możliwości kontynuacji działania grupy
 • perspektyw rozwoju grupy kapitałowej

Blog – bądź na bieżąco

Zadowoleni klienci

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Kontakt

al. Kościuszki 23/25
90-418 Łódź.
NIP: 608-010-75-35 | REGON: 302482672
biuro@e-konsolidacja.pl

Na skróty

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki